fbpx

Brannsikkerhet i næringsbygg

brannsikkerhet-næringsbygg

Som eier og forvalter av et bygg, er du også ansvarlig for brannsikkerheten. Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård eller lignende, skal sette seg inn i kravene som stilles når det gjelder brannsikkerhet.

Organisatoriske og tekniske tiltak

Hvordan brannsikkerheten er bygget opp, kan vi dele opp i organisatoriske og tekniske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre. Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden. I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

Det samme er det for eksempel med manuelt slokkeutstyr. Å montere håndslokkere på sentrale plasser i et bygg er et godt teknisk tiltak, men dersom dette ble gjort for 15 år siden og du ikke har hatt organisatoriske tiltak i tillegg, vil det ikke ta lang tid før dette tekniske tiltaket ikke lenger fungerer tilstrekkelig og slik det var planlagt. Her vil organisatoriske tiltak være blant annet jevnlig ettersyn, årlig kontroll av kompetent personell og service når slokkerne går ut på dato. I tillegg er det viktig med brannøvelser. Dersom du eller andre ansatte ikke vet hvordan de skal bruke slokkeutstyret hvis det først oppstår en brann, er ikke dette mye til hjelp.

Huskeliste til eier

Ulike bygg - ulike behov

Det er stor forskjell på bygg. Mål for brannsikkerhetsarbeidet, rutiner i forbindelse med organisatoriske og tekniske tiltak, hyppighet av brann- og evakueringsøvelser, hvilken forskrift et bygg er bygget etter, brannteknisk konsept osv. er sjelden det samme i ulike bygg.

I tillegg til dette, er enkelte bygg definert som særskilte brannobjekter.
Et særskilt brannobjekt vil si bygg, tunneler, områder, virksomheter og lignende, hvor en brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor en brann kan føre til store skader på helse og miljø, samt materielle verdier.
I særskilte brannobjekter er det spesielle krav.

Ingen bygg er like!

Les gjerne mer om brannvern i næringseiendom her. 

Spørsmål?

Som en totalleverandør innen brannsikkerhet, hjelper vi mange eiendomsforvaltere med alt innen både organisatoriske og tekniske tiltak. Vi hjelper dere gjerne å komme i gang med det systematiske brannsikkerhetsarbeidet. 

Comments are closed.