Brannalarmanlegg

Sentral godkjenning

Norsk Brannvern har sentral godkjenning som prosjekterende og utførende når det gjelder brannalarmanlegg. Vi skreddersyr både ledningsbaserte og trådløse brannalarmanlegg for ditt brannobjekt.

Norsk Brannvern monterer moderne og stabile brannalarmanlegg i boligsammenslutninger, næringsbygg og private boliger. Moderne brannalarmanlegg har mulighet til å kobles direkte til vekterfirmaer eller brannvesen, samt at en kan ha overvåkning i sanntid.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud der vi prosjekterer ditt nye EN-54-godkjente brannalarmanlegg. Tidlig og god varsling er det viktigste for å redusere rømningstiden ved en eventuell brann, og det viktigste tekniske tiltaket.

Norsk Brannvern er en totalleverandør på alt av brannsikring, også på brannalarmanlegg. Vi prosjekterer, designer og installerer brannalarmanlegg, samt gjennomfører årlig service. Når du benytter deg av oss som din leverandør av brannalarmanlegg, foretar vi den fysisk installasjon, samt at vi programmerer og idriftsetter brannalarmanlegget.

Kontakt oss

Ønsker du et tilbud, en befaring eller har generelle spørsmål om brannalarmanlegg?

Brannalarmanlegg er viktig for god brannsikkerhet i eldre bygårder

Vi har spesialisert oss på brannalarmanlegg fra Schneider Electric og Elotec, men monterer/utvider også andre løsninger etter ønske.
Montering er et søknadspliktig tiltak, og vi vil hjelpe våre kunder med alt av papirarbeid og søking til kommunen.

Brannalarmanlegg montering

Kablede, adresserbare anlegg er stabile, enkle å betjene, og det er lett å se hvor detektorer et utløst. Systemene vi monterer kan kobles direkte til 110-sentral. Det er mulighet for manuelle meldere, avstillerenheter og alt av tekniske løsninger som finnes. Anlegget kan programmeres med bygårdsfunksjoner (forsinkelser fra enkelte detektorer).

Vi monterer brannalarmanlegg

Våre ansatte på elektroavdelingen jobber daglig med prosjektering og montering, samt gjennomfører årlig kontroll av brannalarmanlegg. Vi har lang erfaring og ansatte som har jobbet i en årrekke med brannalarmanlegg og andre brannsikringstiltak.

Kontroll av brannalarmanlegg

Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter NS 3960 og innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

Norsk Brannvern gjennomfører årlig kontroll av brannalarmanlegg hos hundrevis av boligsammenslutninger og bedrifter.

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt i forhold til eventuelle endringer i bygning og bruk. Ved å benytte et sertifisert selskap til å utføre årlig kontroll av et brannalarmanlegg vil man kunne forlenge levetiden og redusere driftskostnadene.

Vedlikehold av brannalarmanlegg

Dersom det skulle oppdages mangler eller feil på deres brannalarmanlegg, bør dette rettes opp i snarest. Det er eiers plikt å sørge for at det blir gjennomført service på brannsikringstiltakene, slik at installasjonene fungerer som de er tiltenkt.

Vedlikehold av brannalarmanlegg må utføres av personell med faglig kompetanse og dette arbeidet skal dokumenteres.

Avstille falske alarmer eller ved feil på anlegget

Har du spørsmål om hvordan du skal avstille falsk alarm eller har problemer med brannalarmanlegget, besøk gjerne våre hjelpesider for mer informasjon eller kontakt oss på telefonnummer 32 27 35 28

Norsk Brannvern monterer brannalarmanlegg
Brannalarmanlegg Autorisert Elinstallatør


Norsk Brannvern er sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet og er registrert i Elvirksomhetsregisteret.

For en befaring / prosjektering av anlegg for deres bygg.

Ta kontakt