En brannteknisk tilstandsanalyse gjennomføres for å kartlegge sikkerheten i bygg og brukes som grunnlag for det videre arbeidet med utbedring av branntekniske avvik.

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk.

En brannteknisk tilstandsanalyse gir deg en konkret og oversiktlig handlingsplan og er den riktige måten å starte på for sette brannsikkerheten i system og for å ha mulighet til å vite noe om hvordan bygget vil opptre ved et eventuelt branntilløp.

Dette fører  også til reduserte kostnader nettopp fordi dere får en konkret handlingsplan for feil og mangler i en prioritert rekkefølge etter hvilke avvik som er mest kritisk å få lukket og man starter da med å utføre de riktige tiltakene.
Eksempelvis har vi opplevd mange tilfeller hvor for eksempel et borettslag har startet «vilkårlig» med å ta tak i brannsikkerheten og brukt penger på løsninger som likevel må erstattes med bedre og mer riktige løsninger senere.

Den branntekniske rapporten gir deg som eier en god oversikt over byggets tilstand og det er lett å legge en god plan fremover for hva som skal gjøres når. Slik reduseres også kostnadene.

Eksempel på branntekniske tiltak

Manuelt slokkeutstyr er på plass og kontrollert
Kabelgjennomføringer er branntettet
Detektor til brannalarmanlegg
Automatisk dørpumpe og branndør

Hvordan står det til med bygningsmassen i ditt borettslag/sameie? Vår ingeniøravdeling har lang erfaring med å gjennomføre branntekniske tilstandsanalyser. Send oss en henvendelse for å komme i gang med det systematiske brannsikkerhetsarbeidet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.