Diagram for brannstrategi

Brannkonsept / Brannstrategi - Nye bygg og ombygginger

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeidet kan iverksettes.

Brannsikkerhetsstrategien er den overordnete planen for hvordan fastsatte mål for brannsikkerheten skal oppnås. Konseptet er sammenstillingen av krav og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjekteringen, inklusive branntegninger. Plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift setter krav og retningslinjer for brannteknisk prosjektering av bygg.

Brannteknisk prosjektering utføres av eksperter med godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Hensikten med brannteknisk prosjektering er at nybygg og ombyggingsprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet. Norsk Brannvern AS utfører arbeid i tiltaksklasse 1, 2, og 3.

For mer informasjon eller dersom du ønsker å nå vår ingeniøravdeling

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.