fbpx

Brann­stiger, heiser og nød­lys

Norsk Brannvern selger ulikte evakueringsøvelser som brannstiger og redningsheiser. Alle våre evakueringsløsninger er forsikringsgodkjent, og gode hjelpemidler for alternativ rømningsvei. Vi branntetter også “utette rømningsveier” eller har underleverandører som setter opp nye trapper om det er aktuelt.

Norsk Brannvern leverer i tillegg markeringslys, ledelys, linjemerkingssystemer og alt annet av brannskilting.

Parat redningsheis

Brannstiger

Norsk Brannvern leverer forsikringsgodkjente brannstiger i de fleste størrelser. Vi gir fra 15 års garanti og har montert disse på en rekke bygg.

Befaring for å se på deres rømningsveier.

Ta kontakt

Nødlys og skilting

Norsk Brannvern leverer nødlys av god kvalitet. Vi har alt innen markeringslys, ledelys, etterlysende merking og linjelys.

MONTERING AV LEDELINJER OG SKILT - LAVT NIVÅ

MONTERING AV LEDELINJER OG SKILT - MELLOMLIGGENDE NIVÅ

MONTERING AV LEDELINJER OG SKILT - HØYT NIVÅ