fbpx

Brann­sikring bolig­sammen­slutninger

Kontroll på kveldstid

Norsk Brannvern tilpasser seg kundene. Vi har ansatte som jobber fra 07:00 til 21:15 hver ukedag. Vi avholder øvelser på lørdager, og kurser bedrifter når det passer bedriftene best. Ja, vi banker på dører, vi ringer rundt, vi skriver med store bokstaver når det trengs og vi sier tydelig ifra når brannsikkerheten er for dårlig. Brannfaget mer i fokus enn finspikket juss. Vi skriver rapporter og anbefaler det som redder dine kjære og dine materielle verdier. Vi har selvfølgelig juridisk kompetanse, og forteller gjerne hva som er minimum av lovpålagt. Dessverre har vi erfaring for at det ofte ikke er samsvar mellom dokumentasjon og de faktiske forhold i bygget.

Kompetanse og ressurser

Med nesten 100 personer ansatt i vår bedrift har vi bred kompetanse. Vi er 1 av 16 instruktørbedrifter som lærer opp kontrollører av slokkemateriell. Vi har flere sertifiserte instruktører i «varme arbeiderkurs», brannøvelser og en rekke skreddersydde kurs for bedrifter hver eneste uke året rundt. I vår bedrift har vi ansatt folk som har jobbet en årrekke i brannvesenet, i ambulansetjeneste, i forsvaret, i industrivern og andre hms-stillinger, tekniske tegnere, branningeniører, pedagoger, elektrikere osv.

Systematisk

Det handler om å sette brannsikkerheten i system. Klare rutiner og et kontinuerlig oppfølgingsarbeid vil kunne gi de resultatene man ønsker på den brannforebyggende siden. Både som eier og bruker av ethvert brannvernobjekt bør man være sitt ansvar bevisst.

Våre ansatte har høy kompetanse innenfor vårt fagfelt, og vi ønsker å fremstå som en kvalitetsbevisst leverandør av brannforebyggende tjenester. Norsk Brannvern har sunn økonomi og en stor etablert kundeportefølje i Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Akershus, Oppland, Trøndelag og Oslo.

Brannvern er et fagområde, som dekkes av mange kompetanseområder og teknologier. Kravet til eier er stort. En full gjennomgang av eiendom, med tilhørende installasjoner er den tryggeste oversikten.

Lover og regler

Loven sier i Forskrift om brannforebygging bl.a.:

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Styret har ansvar for brannsikring

Styremedlem i sameier og borettslag er ansvarlig for brannsikringen både i boenhetene og i fellesareal. Hva innebærer dette i praksis?
Først skal styret gjøre en risikovurdering. Deretter vurderes alternative tiltak. Da er det på tide å utføre tiltakene, og sørge for at de blir dokumentert. Først når tiltakene er sluttført og dokumentert, har de reell verdi.
Norsk Brannvern jobber for styret i flere hundre sameier med å systematisere brannvernarbeidet, og kan bidra til at styret har de nødvendige dokumenter og prosesser i orden.

Send oss en henvendelse, og vi vil kunne gi deg
og dine en bedre nattesøvn

TA KONTAKT