Brannsikkerhet digital egenkontroll

Brannsikkerhet. Gjør arbeidet enklere med digitale egenkontroller

Som eier av et bygg, er det mye dokumentasjon som skal holdes styr på. Årlig kontroll av brannalarmanlegg, risikoanalyse, kontroll av slokkeutstyr, kontroll av sprinkleranlegg. Listen er lang, og vi ser ofte at dokumentasjonen har lett for å havne i en stor bunke eller i en støvete, sliten perm. Ved å ta i bruk et godt digitalt system får du bedre oversikt, får all dokumentasjon samlet på ett sted og får raskt og visuelt en oversikt over avvik.

Forenkler ditt systematiske brannsikkerhetsarbeid

Å arbeide systematisk med brannsikkerheten, innebærer at du på en organisert og systematisk måte lærer opp brukere av et bygg samt dokumenterer, kontrollerer og følger opp brannsikkerheten i bygget eller virksomheten.

Uansett om du arbeider på kontor, i en butikk, på skole, fabrikk eller sitter i styret i et borettslag er for eksempel brannøvelser en viktig del av det å øke brannsikkerheten i bygget. Brannalarm, slokkeutstyr og merking av rømningsveier hjelper med å forbygge brann, samt med å minske skadene dersom en brann skulle oppstå.

De tekniske tiltakene er viktig, men like viktig er også den praktiske øvingen og rutiner. Hvem har ansvaret for brannsikkerheten? Hvordan skal man evakuere fra bygget? Hvem sørger for at brannsikkerheten er innenfor minstekravet?

Det er viktig at brannsikkerheten og HMS for for øvrig blir en del av den daglige driften.

Norsk Brannvern hjelper dere med å finne løsninger for å sette opp rutiner, skriftlige redegjørelser, egenkontrollskjemaer, ansvarsfordeling, regler innenfor brannvern samt hva slags tekniske tiltak dere behøver.

Norsk Brannvern tilbyr det smidige og brukervennlige systemet Byggtek.
Der kan du som brannvernleder eller HMS-ansvarlig få hjelp til å gjennomføre egenkontroller via mobiltelefon, nettbrett eller PC. Gjennom vår egen webportal får dere en kvalitetssikring av deres systematiske brannsikkerhetsarbeid samt en eksklusiv sporbarhet av kontroller, mangler og avvik.

Informasjon om byggtek

 • Egenkontroller gjennomføres enkelt via nettbrett eller smarttelefon.
 • Klikkbare tegninger som enkelt guider kontrolløren gjennom kontrollrunden
 • Raskt og enkelt. Våre kunder gir tilbakemeldinger på at de sparer masse tid.
 • All dokumentasjon samlet på ett sted.
 • Under kontrollrunder kan arbeidsordre sendes direkte for å utbedre feil og mangler.
 • Skybasert system, som vil si at du alltid har tilgang til Byggtek.
 • Oversiktlig system med enkel og smidig navigering.

En sikrere virksomhet

Med bruk av et digitalt system som Byggtek, blir det enklere å opprettholde kvalitative rutiner som alle kan følge. Egenkontroller er en viktig del av brannsikkerhetsarbeidet og der må man blant annet tenke på:

 • Fungerer slokkeutstyret slik som det skal eller er det behov for utskiftning?
 • Er det frie rømningsveier? Rømningsveiene skal ikke være blokkert av møbler, skrot og annet som forhindre effektiv evakuering og skaper en unødvendig forhøyet brannbelastning.
 • Vet alle i bygget hvordan de skal hvordan de skal reagere ved en brann?
 • Er alle brannceller kontrollert og intakte?
 • Fungerer merking av rømningsvei slik det er tenkt?

Dette er selvsagt bare noen få momenter av det som finnes i vårt digitale egenkontrollskjema. Vi skreddersyr etter deres behov og forutsetninger.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.