Årlig kontroll av brannalarmanlegg

Flere og flere borettslag og sameier har et brannalarmanlegg montert. Ofte møter våre brannvernkontrollører på brannalarmanlegg med feil på.

For å sørge for at brannalarmanlegg fungerer som forutsatt, er det viktig med en årlig kontroll for å avdekke eventuelle feil og mangler. Visste du at alle brannalarmanlegg har krav til årlig kontroll?

Årlig kontroll – hva innebærer det?

Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter NS 3960 og innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt når det gjelder eventuelle endringer i bygning og bruk. Ved å benytte et sertifisert selskap til å utføre årlig kontroll av et brannalarmanlegg vil man kunne forlenge levetiden og redusere driftskostnadene.

Vedlikehold av brannalarmanlegg

Dersom det skulle oppdages mangler eller feil på et brannalarmanlegg under den årlige kontrollen, skal dette rettes opp i snarest. Det er eiers plikt å sørge for at det blir gjennomført service på brannsikringstiltakene, slik at installasjonene fungerer som de er tiltenkt. Vedlikehold av brannalarmanlegg må utføres av personell med faglig kompetanse og dette arbeidet skal dokumenteres.

Har du spørsmål om brannalarmanlegg? Ta kontakt

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.